Üdvözöljük a L’OR® weblapján („Weblap”). E weblap tulajdonosa és működtetője a Jacobs Douwe Egberts HU Zrt. („JACOBS DOUWE EGBERTS”), székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 50., Magyarország cégjegyzékszáma: : 01-10-041570

Alkalmazhatóság

A jelen felhasználási feltételek („Felhasználási feltételek") a jelen weblapra való valamennyi látogatásra és annak mindennemű felhasználására, valamint a jelen weblapon, illetve weblap révén az Ön részére nyújtott összes információra, javaslatra és-vagy szolgáltatásra (az „Információk”) irányadók. A jelen weblap használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket. Jelen Felhasználási Feltételeket a JACOBS DOUWE EGBERTS bármikor változtathatja, vagy más módon módosíthatja. A megváltoztatott vagy módosított Felhasználási Feltételek a jelen Weblapon való közzététel pillanatában hatályba lépnek.

Információk és felelősség

Az Információk pusztán általános tájékoztatást szolgálnak. A JACOBS DOUWE EGBERTS nem felel a weblap felhasználásából (a felhasználására való képtelenségből) származó semmilyen kárért, többek között a vírusok, vagy az Információk bármilyen helytelensége, illetve hiányossága által okozott károkért, kivéve amennyiben e kárt a JACOBS DOUWE EGBERTS vagy irányító alkalmazottai részéről tanúsított szándékos törvénysértés, jogellenes magatartás eredményezi. A JACOBS DOUWE EGBERTS továbbá nem felel olyan károkért, amelyek az elektronikus kommunikációs eszközök használatából erednek, többek között – de nem kizárólag – az olyan károkért, amelyek az elektronikus kommunikáció kézbesítésének meghiúsulásából, illetve késedelméből, az elektronikus kommunikáció harmadik személyek vagy az elektronikus kommunikációra és vírusok továbbítására használt számítógépes programok által történő feltartoztatásából, mesterséges befolyásolásából származnak.

Adatvédelmi szabályzat

A jelen Weblapon keresztül vagy azzal kapcsolatban rendelkezésre bocsájtott vagy gyűjtött személyes adat kizárólag a L’OR Adatvédelmi szabályzatával összhangban használható. A L’OR Felhasználási Feltételek a jelen Weblapon közzétett L’OR Adatvédelmi szabályzata hatálya alá tartoznak.

Linkelt lapok

Ez a weblap linkeket nyújthat külső internetes lapokhoz. A JACOBS DOUWE EGBERTS nem felel olyan internetes lapok felhasználásáért, illetve tartalmáért, amelyek a jelen weblaphoz linken keresztül kapcsolódnak, vagy arról linken keresztül kerülnek elérésre. A L’OR Adatvédelmi nyilatkozatunk nem vonatkozik az Ön személyes adatainak az ilyen egyéb külső weblapokon, illetve weblapokon keresztül történő bárminemű kezelésére.

Szellemi tulajdon

Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában, a jelen Weblaphoz, valamint az Információkhoz fűződő összes jog – ideértve a szerzői jogokat és egyéb szellemi tulajdonjogokat is – a JACOBS DOUWE EGBERTS tulajdonát képezi. A felhasználók számára engedélyezett a Weblap és az Információk olvasása, és a saját személyes felhasználásuk céljaira másolatok készítése, például annak kinyomtatása, illetve tárolása révén. A Weblap és az Információk minden egyéb felhasználásához – például a Weblap (Weblap egy részének) külső internetes lapon való tárolásához, illetve többszörözéséhez, vagy a Weblap és bármely más internetes lap közötti linkek, hypertext linkek, vagy mély linkek létrehozásához – a JACOBS DOUWE EGBERTS előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A "L’OR®", valamint a jelen weblapon szereplő minden egyéb védjegy a KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. (“KDE”), a JACOBS DOUWE EGBERTS B.V., illetve kapcsolt vállalkozásai és/vagy leányvállalatai bejegyzett védjegyei.

Kéretlen elképzelések

Abban az esetben, ha Ön kéretlen elképzeléseket és-vagy anyagokat posztol – tartalmazzanak azok akár szövegeket, akár képeket, akár hangokat, akár szoftvereket, akár információkat, vagy más egyebet – (az „Anyagok”) a jelen Weblapon, vagy azokat e-mailben vagy egyéb módon elküldi a JACOBS DOUWE EGBERTS részére, a JACOBS DOUWE EGBERTS jogosult ezen Anyagokat a térben és időben korlátlanul, korlátlan módon és mértékben, bármely felhasználási eszközön, a legteljesebb mértékben és díjmentesen felhasználni, lemásolni és-vagy kereskedelmileg hasznosítani, átdolgozni, mindezen jogokat részben vagy egészben harmadik személynek átengedni vagy harmadik személyre átruházni, és a JACOBS DOUWE EGBERTS-t ezen Anyagok vonatkozásában nem terheli semmilyen titoktartási kötelezettség.
Ön ezúton kártalanítja és mentesíti a JACOBS DOUWE EGBERTS-t minden olyan kereset, követelés és felelősség tekintetében, amit a JACOBS DOUWE EGBERTS – bármely harmadik személy (szellemi tulajdon) jogait sértő, vagy egyéb módon egy harmadik személlyel szemben törvénytelen Anyagoknak a felhasználásából és-vagy hasznosításából eredően – elszenved, illetve számára felmerül.

Alkalmazandó jog és joghatóság

A jelen Felhasználási feltételek vonatkozásában kizárólag a magyarországi törvények irányadók. A jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban felmerülő mindennemű jogvitát – ideértve annak fennállására és érvényességére vonatkozó jogvitákat is – a Magyarország, Budapest illetékes bíróságok elé kell terjeszteni.

 


Utolsó változat: 2018. május 24.