L’OR ® ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A L’OR márkájú termékeket, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat és tevékenységeket, beleértve a jelen honlapot is (“L’OR márkájú termékek”), a [JACOBS DOUWE EGBERTS HU Zrt.; székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.,] (“JDE”) és illetékes egységei fejlesztik és forgalmazzák számos országban.

A JDE elkötelezett az Ön magánéletének tiszteletben tartása és védelme, valamint személyes adatainak biztonsága mellett az alkalmazandó jogszabályokkal és az általános adatvédelmi rendelettel összhangban.

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban ismertetjük, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, valamint azt, hogy hogyan és milyen célokra gyűjtjük azokat. Ez többek között azt jelenti, hogy:

 • részletesen ismertetjük, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, és azt, hogy hogyan gyűjtjük azokat;
 • egyértelműen rögzítjük, hogy milyen célokra és milyen jogi alapon kezeljük a személyes adatokat;
 • törekszünk arra, hogy a személyes adatok gyűjtését azon adatokra korlátozzuk, amelyekre törvényes célból van szükség;
 • az adatkezelés megkezdése előtt először az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük a személyes adatainak a kezeléséhez azokban az esetekben, amikor ahhoz az Ön hozzájárulása szükséges;
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az Ön személyes adatainak a védelme érdekében, és az utasításaink alapján személyes adatokat kezelő partnerektől is megköveteljük ugyanezt,
 • tiszteletben tartjuk azon jogát, hogy hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, valamint hogy másolatot kérjen azokról, valamint hogy a személyes adatai kijavítását vagy törlését kérje, az alábbiak szerinti egyéb jogai mellett.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy cookie-k és hasonló technológiák használatával is kezelünk személyes adatokat. Ha többet szeretne tudni erről, kérjük, olvassa el a Cookie-król szóló Szabályzatunkat https:/lorkavekapszula.hu/suti . Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezen szabályzatokat. Jelen Adatvédelmi Szabályzatot 2018.06.01. napján módosították utoljára.

Ki a felelős az Ön személyes adataiért?

A JDE felelős a személyes adatok jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti gyűjtéséért és kezeléséért.

Miért gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Ha úgy dönt, hogy kapcsolatba lép velünk, kérni fogjuk néhány személyes adatát, valamint néhány nem kötelező információt a L’OR márkájú termékek Ön által történő használatáról. A személyes adatait az alábbi fő célokra használjuk:

 • arra, hogy személyre szabott módon kommunikáljunk Önnel, úgymint válaszoljunk a visszajelzésére vagy a szolgáltatásra vonatkozó kérelmeire, valamint nyilvántartsuk és kezeljük a panaszokat;
 • hogy a hírlevelünk segítségével folyamatosan tájékoztassuk Önt az üzleti eredményekről, valamint a rendelésein és a honlap használatán alapuló személyre szabott ajánlatokról;
 • hogy piackutatást végezzünk az Ön igényeinek megértése és az üzletünk fejlesztése érdekében;
 • hogy adminisztráljuk az Ön részvételét valamely versenyen, promócióban, illetve felmérésben, vagy a honlap funkcióinak Ön által történő használatát;
 • hogy kezeljük az Ön által a honlapunkon létrehozott fiókját;
 • szerződések végrehajtása, ezen belül a tranzakciók teljesítése, a L’OR márkájú termékek Ön által történő megvásárlásának és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásoknak adminisztrálása és teljesítése céljából;
 • státuszfrissítések és a szolgáltatásokkal kapcsolatos közlemények küldése céljából;
 • értesítések kiküldése céljából akkor, amikor az Önt esetlegesen érintő szabályzataink vagy egyéb (jogi) dokumentumaink módosulnak;
 • a jogi kötelezettségeknek való megfelelés céljából.

Mi a jogalapja az Ön adatai kezelésének?

Csak akkor kezeljük a személyes adatait, ha jogalappal rendelkezünk erre. A személyes adatok fenti célokból történő kezelése jogilag az alábbiakon alapul:

 • Ön hozzájárult személyes adatai kezeléséhez (például feliratkozott a hírlevelünkre)
 • Az adatkezelés szükséges egy Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy az Ön kérésére egy szerződés megkötésének előkészítéséhez (például rendelést ad le a honlapunkon);
 • Az adatkezelés a jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges (mint például a honlapunkkal kapcsolatos visszaélés megakadályozása, felderítése és/vagy az arra történő reagálás érdekében az IP-címek kezelése, és/vagy további információk tárolása abból a célból, hogy képesek legyünk Önt azonosítani, amikor elveszíti a hozzáférést a fiókjához)
 • Az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében van szükség (például adójogszabályok előírásaira tekintettel meg kell őriznünk bizonyos vásárlói adatokat).

Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait

Többféle módon is megoszthatja velünk a személyes adatait, például:

 • a hírlevelünkre történő feliratkozással;
 • a Vevőszolgálatunkkal e-mailen, telefonon, közösségi médián vagy írásban folytatott kommunikációval;
 • a L’OR márkájú termékének regisztrációjával (vagy online, vagy a termékkel kapott és kitöltött válaszlevél visszaküldésével);
 • promócióban, eseményen, versenyen vagy online fórumon történő részvétellel, vagy a L’OR márkájú termékekhez kapcsolódó kérdőív vagy felmérés kitöltésével;
 • egy L’OR márkájú terméknek vagy szolgáltatásnak közvetlenül a honlapunkról történő megvásárlásával;
 • egy L’OR márkájú termékhez kapcsolódó közösségi média tevékenységben történő részvétellel a „kedvelés”-re vagy a „megosztás”-ra kattintással;
 • a mobiltelefonjára/eszközére üzenetek kérésével;
 • termékteszten vagy felmérésen történő részvétellel;
 • a JDE vagy harmadik felek által az Ön számítógépén vagy mobileszközén elhelyezett cookie-k használatával, amikor meglátogatja honlapjainkat és a cookie-kat elfogadja. A cookie-król a Cookie-król szóló Szabályzatunkban nyújtunk információt (https://www.lorkavekapszula.hu/suti-iranyelvunk).

Az általunk kezelt személyes adatok

A Márkás Termékek használatával a cégünk, a szolgáltatóinknál vagy megbízott partnereink rendelkezésére bocsát bizonyos adatokat, amelyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Kizárólag olyan személyes adatokat tárolunk és használunk, amelyeket közvetlenül Ön adott meg, vagy amelyeket egyértelműen a fent vagy akkor említett adatkezelési célokra nyújtottak, amikor Ön megadja részünkre személyes adatait. Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen egyéb célra nem használjuk a személyes adatokat. A személyes adatok alábbi kategóriáit kezelhetjük:

 • Elérhetőségek (pl. vezetéknév és keresztnév, postai cím, e-mail cím, telefonszám);
 • Egyéb személyes adatok (pl. nem, születési dátum (választható), nemzetiség, nyelv);
 • Pénzügyi és tranzakciós adatok (pl. bankszámla adatok, hitel- vagy bankkártya szám);
 • Információk az Ön L’OR termékéről.

Hogyan osztjuk meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait megoszthatjuk külső szolgáltatókkal vagy megbízott partnerekkel (úgynevezett „adatfeldolgozókkal”), úgymint adásvételi szerződés végrehajtásában résztvevő felekkel (mint például pénzforgalmi szolgáltatókkal és csomagküldő szolgálatokkal), abból a célból, hogy a nevünkben bizonyos adatkezelési tevékenységeket végezzenek. A személyes adatait nem adjuk el, nem adjuk ki, nem adjuk bérbe és nem adjuk ki harmadik felek részére úgy, hogy a saját céljainkra használhassák fel az Ön személyes adatait. Külső szolgáltatókat veszünk igénybe tárhely-szolgáltatásra, mint például Firebase, a csomagküldő szolgáltatásokra, mint például [MPL, Futárszolgálat], harmadik felek reklámjaira, mint például [JDE bejegyzett márkái].
Úgynevezett „adatkezelési szerződéseket” kötünk minden olyan féllel, aki a nevünkben az Ön személyes adatait kezeli, így jogilag kötelesek az Ön adatait bizalmasan kezelni, megfelelő biztonsági intézkedéseket végrehajtani, értesíteni minket, ha az Ön adatainak biztonsága sérült és egyéb kötelezettségeknek megfelelni az Ön magánszférájának védelme érdekében.
Előfordulhat, hogy a JDE eladja egy üzletágát (vagy annak egy részét) egy másik társaságnak. Ha egy ilyen ügylet az L’OR márkájú termékekhez kapcsolódik, a tulajdonjog ilyen átruházása magában foglalhatja az Ön személyes adatainak az új tulajdonos számára történő átadását.
Ezenkívül ki fogjuk adni az Ön személyes adatait, ha jogszabály ezt előírja, ha csalás megelőzéséhez vagy a csalás elleni küzdelemhez szükséges, ha jogvita rendezése vagy bármely egyéb, az Ön magánélethez fűződő érdekeit az adott körülmények között meghaladó nyomós jogos igény szükségessé teszi, köztük az üzletünk és a személyzetünk biztonsága.
A személyes adatokat megosztjuk a JDE kapcsolt vállalkozásai között a holland Adatvédelmi Hatóság által nyilvántartott, kötelező erejű vállalati szabályaink szerint.

Kereskedelmi kommunikáció

Szeretnénk Önnek információkat küldeni az L’OR márkájú termékekről és a kapcsolódó szolgáltatásokról, amelyek a rendelései és a honlap használata alapján érdekelhetik Önt, pl. e-mailen vagy egyéb kommunikációs csatornán keresztül, de csak akkor teszünk így, ha (i) Ön kifejezetten hozzájárul, hogy ilyen tájékoztatást kapjon tőlünk; vagy (ii) vásárolt tőlünk egy terméket vagy szolgáltatást, amely hasonló azon termékhez vagy szolgáltatáshoz, amelyről tájékoztatni szeretnénk Önt, és a vásárlás időpontjában Ön nem élt az ilyen tájékoztatás küldése elleni tiltakozás jogával.
Az általunk küldött e-mailek láblécén található leiratkozás opcióra kattintással vagy a profiljába történő online belépéssel és a kommunikációs preferenciáinak megváltoztatásával mindig lehetősége lesz leiratkozni bármely további, a L’OR márkájú termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatásról.

Hogyan védjük az Ön adatait?

Különféle biztonsági intézkedésekkel védjük a személyes adatait. Ez magában foglalhatja biztonsági regisztrációs űrlapok használatát, az adatok titkosítását, valamint az Ön személyes adataihoz való hozzáférés korlátozását.

Melyek a megőrzési időszakok?

Az összegyűjtött személyes adatokat nem tároljuk tovább, mint az a jelen Adatvédelmi Szabályzatban vázolt célok teljesítése érdekében szükséges, kivéve, ha jogszabályok előírják és igazolhatóvá teszik, vagy jogszabályok teszik lehetővé a hosszabb megőrzési időszakot. Néhány példa:

 • Az Ön vásárlása. Minden, az Ön vásárlására vonatkozó személyes adatot megőrzünk a rendelése teljesítéséig és a jótállási időtartam lejártát követő két évig – kivéve, ha regisztrált egy fiókot. Ebben az esetben az adatokat az alább meghatározott időtartamra őrizzük meg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy néhány személyes adatot a jogi (adójogi) kötelezettségeknek való megfelelés érdekében 8 évig kell megőriznünk.
 • Kapcsolatfelvétel. Ha úgy dönt, hogy felveszi velünk a kapcsolatot, addig őrzünk meg bármely kapott személyes adatot, amíg az szükséges az Ön kérelme kezeléséhez, és azt követően három hónapig.
 • Az Ön feliratkozása a kereskedelmi tájékoztatásainkra. Ha feliratkozott a hírlevelünkre vagy a kereskedelmi tájékoztatás egyéb formájára, minden e célból kezelt személyes adatot, az Ön nevét és e-mail címét, addig őrzünk meg, amíg Ön úgy dönt, hogy leiratkozik.
 • Ha versenyeken, felmérésekben és termékteszteken vesz részt. Az adatgyűjtést követően két évig megőrzünk minden személyes adatot, amelyet a versenyek, felmérések és a terméktesztekben való részvétele során kezelhetünk.

Adatok továbbítása

Tisztában kell lennie azzal, hogy az L’OR márkájú termékek értékesítéséért és marketingjéért a jelen honlapon feltüntetettek szerint felelős egységek a JDE társaságok világszerte megtalálható csoportjához tartoznak. Ennek következtében személyes adatai továbbításra kerülhetnek a JDE cégcsoporton belül. Továbbá a JDE rendszerét egy Hollandiában székhellyel rendelkező szolgáltató tárolja.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy néhány harmadik ország, például az USA, nem biztosítja az Ön személyes adatai védelmének megfelelő szintjét. Ugyanakkor biztosíthatjuk Önt, hogy a JDE megfelelő védelmi intézkedéseket tett az Ön adatai bizalmasságának és biztonságának a biztosítása érdekében A JDE a holland Adatvédelmi Hatóság és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által nyilvántartott kötelező erejű vállalati szabályai (BCR) szerint továbbítja a személyes adatokat Európán kívülre.

Az Ön személyes adatait egy felhőben tároljuk

Az Ön személyes adatait egy felhőben tárolhatjuk. Ennek eredményeképpen egy felhőszolgáltató az Ön személyes adatait a nevünkben kezelheti és a világ különböző pontjain tárolhatja. Az ilyen felhőszolgáltatókkal szerződéses megállapodásokat kötöttünk, valamint megtettük a szükséges szervezési intézkedéseket az Ön személyes adatainak a védelme és annak biztosítása érdekében, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt célokra használják fel.

Gyermekek

A 16 év alatti gyermekek nem tartoznak a célcsoportunkba.
Határozottan javasoljuk, hogy a szülők aktív szerepet vállaljanak a gyermekeik online tevékenységének a felügyeletében. Főszabály szerint nem szándékozunk személyes adatokat gyűjteni gyerekekről és/vagy általában nem kívánunk gyerekekkel kommunikálni. Abban az esetben azonban, ha gyermekekkel kell kommunikálunk, törekszünk arra, hogy a szülőknek vagy a törvényes képviselőknek a gyermek személyes adatainak a felhasználása előtt megfelelő lehetőséget biztosítsunk a jóváhagyásuk megadására, kivéve, amikor pusztán a gyermek kérdésére válaszolunk vagy a gyermek kérését teljesítjük.

Az Ön jogai

Minden kereskedelmi tájékoztatás, amelyet kap, lehetőséget kínál a további kereskedelmi tájékoztatásról történő leiratkozásra (azaz a személyes adatai ilyen használata elleni tiltakozásra). A lehető leggyorsabban megpróbáljuk teljesíteni a leiratkozásra irányuló kérelmét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha le is iratkozik ugyan a kereskedelmi tájékoztatásról,továbbra is küldhetünk Önnek fontos adminisztratív üzeneteket, amelyekről nem tud leiratkozni.
Az adatkezeléssel foglalkozó illetékes munkatársunkat DL-HU-Privacy@JDEcoffee.com e-mail címen történő felkeresésével, valamint a neve, (a társaság) és a címe megadásával kérheti továbbá az Ön által részünkre korábban megadott személyes adatok felülvizsgálatát, kijavítását, frissítését, elrejtését, korlátozását vagy törlését is, vagy kérheti, hogy a személyes adatairól elektronikus másolatot kapjon másik társaság részére történő továbbítás céljára (amennyiben az alkalmazandó jog biztosítja az Ön számára az adathordozhatósághoz való jogot). A megkeresésére az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően válaszolni fogunk.
Kérjük, hogy a kérelmében egyértelműen határozza meg, hogy milyen személyes adatok módosítását kéri, hogy szeretné-e a személyes adatait az adatbázisunkból elrejteni. Az Ön védelme érdekében csak olyan személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket hajtunk végre, amelyeket azzal a bizonyos e-mail címmel társítanak, amelyet Ön arra használ, hogy elküldje részünkre a kérelmét, és lehetséges, hogy igazolnunk kell a személyazonosságát a kérelme teljesítése előtt. Igyekszünk a kérelmének a lehető leghamarabb eleget tenni.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos adatokat lehet, hogy meg kell őriznünk nyilvántartás vezetése céljából és/vagy a módosítási vagy törlési kérelme előtt Ön által megkezdett tranzakciók teljesítése érdekében (pl. ha vásárol vagy részt vesz egy promócióban, lehet, hogy nem tudja megváltoztatni vagy törölni a megadott személyes adatokat az ilyen vásárlás vagy promóció befejezése előtt).

Az adatvédelmi hatóságok szerepe

Ha bármilyen panasza van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, örömmel segítünk. Ugyanakkor, joga van panaszt benyújtani a tartózkodási helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságához. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a JDE megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Önnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén Ön a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Elérhetőségek és társasági adatok

Kérjük, küldje el nekünk az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit a privacy@jdecoffee.com címre. Felveheti velünk a kapcsolatot a közösségi média csatornáinkon is.

JACOBS DOUWE EGBERTS HU Zrt.;

Cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50

Tel.: 06 1 237 9100

Cégjegyzékszám: 01-10-041570

Adatvédelmi tisztviselő:
First Privacy GmbH,
Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bréma, Németország
Cégjegyzékszám Bréma HRB 29225 HB
www.first-privacy.com
privacy@jdecoffee.com
office@first-privacy.com